Adviesdiensten: Smart city visie en strategie

Smart city visieontwikkeling en strategiebepaling

Een visie ontwikkelen, met in het verlengde daarvan het bepalen van een strategie, is het resultaat van een integraal en iteratief proces met draagvlak bij alle belanghebbenden. Connected Worlds helpt niet alleen in het proces om te komen tot een visie en een strategie, maar rolt deze vervolgens ook voor u uit.

De basis voor een goed proces of project is een duidelijke smart city visie en strategie. Dit vereist inzicht in de businesscase van de klant/het project. Andersom moet de businesscase gebaseerd zijn op een gedragen en overtuigende visie/strategie. Voor Connected Worlds zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Connected Worlds heeft visies ontwikkeld en strategieën opgesteld voor smart city en de onderliggende thema´s zoals openbare verlichting en mobiliteit. Daarbij redeneren wij altijd vanuit zowel de overheid als het marktperspectief. Wij opereren dan ook succesvol aan beide zijden van het spectrum.

Project- en programma management

Connected Worlds stuurt smart city vraagstukken aan en heeft ervaring met het implementeren en uitrollen van smart city visies. Daarbij staat een ‘businesscase gedreven’ aanpak centraal.

Wij verstaan onder projectmanagement een beheerste projectaanpak gebaseerd op het expliciet werken, het laten excelleren van het projectteam en het verbinden van belangen en stakeholders. Het vormgeven van samenwerking.

Vooral het stimuleren van een optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines is een voorwaarde voor het succesvol verloop van een smart city opgave. Onze kracht ligt daarom ook in de verbindende rollen, zoals de programma-/projectmanager, system integrator en omgevingsmanager en dit aan zowel de zijde van (decentrale) overheden als private partijen. Kijk hier naar enkele use cases.

Tendermanagement

Tenderen draait volgens ons om het binnen een korte tijd realiseren van een unieke samenwerking waarbinnen een winnende bieding ontwikkeld wordt. Dit dynamische proces draait om het vinden van de juiste partners en – belangrijker nog – het vinden van de juiste mensen binnen het tenderteam

Het gaat om de vertaling van de klantvraag naar een passende aanbieding waarbij Connected Worlds zich onderscheid in:

  • Bewezen expertise in het vakgebied smart cities
  • De ontwikkeling van een winnende strategie op basis van een heldere visie en een gedegen businesscase om onder andere de EMVI-criteria optimaal in te vullen
  • Een stakeholdersanalyse waarbij de eindgebruiker centraal staat
  • Een procesmatige sturing op de tender met verbinding naar de smart city inhoud.
  • Verbinden van disciplines, fases en mensen met elkaar; zowel binnen het tenderteam als in de relatie met de klant/ opdrachtgever

EMVI-management

Connected Worlds heeft specialistische kennis op gebied van EMVI aanbestedingen waarbij gunning plaats vindt op basis van prijs en kwaliteit. Naast tendermanagement leveren we ondersteuning bij het opstellen van EMVI-kwaliteitsdocumenten

Een specifiek onderdeel van het tenderproces zijn de EMVI aanbestedingen waarbij de gunning plaats vindt op basis van prijs en kwaliteit. Connected Worlds bepaalt niet alleen de winnende strategie voor inschrijvende partijen (opdrachtgevers) maar schrijft ook onderscheidende en kwalitatief uitstekende plannen (van aanpak). Plannen die gebaseerd zijn op de ideale mix van maximale benutting van de kennis en kunde van de inschrijvende partij, de juiste bepaling van de wensen van de opdrachtgever, en onze eigen praktijkervaringen en risicobewustzijn.

Inkoop- en contractmanagement

Connected Worlds voert zowel het inkoop- als contractmanagement uit voor smart gerelateerde vraagstukken en heeft ervaring met het gehele inkoopproces voor integrale smart city vraagstukken en de onderliggende thema´s zoals openbare verlichting en mobiliteit.

Voor het bepalen van de strategie voor het inkoop- en contractmanagement op smart city vraagstukken staat voor Connected Worlds de businesscase centraal. Essentiële onderdelen zijn verder stakeholdersmanagement, risicomanagement, contractbeheersing en marktontwikkeling.

Specifiek contractmanagement gaat volgens ons verder dan het juridische kader.  Het heeft ook betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij samenwerking, vertrouwen en openheid centraal moeten staan. Als Connected Worlds hebben we focus om de verschillende disciplines en fases binnen het smart domein met elkaar te verbinden en er een optimaal samenwerkend geheel van te creëren.

In het bijzonder hebben wij kennis van er ervaring met state-of-the-art contractvormen (oa. allianties, PPS overeenkomsten en concessies), contractmanagement aan de opdrachtnemerszijde (de doorvertaling van de filosofie van de hoofdovereenkomst naar de onderliggende contracten) en contractmanagement bij opdrachtgevers (inkoopstrategie, doorvertaling naar aanbestedingsdossier, system engineering, risicomanagement, systeemgerichte contractbeheersing, best value procurement).