Strategisch advies

Connected Worlds stelt strategische adviezen op voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De aard van de adviezen is divers, maar er is altijd een relatie met de digitale transitie in de publieke ruimte. Het kan gaan om organisatie adviezen, visies, implementatie-/projectvoorstellen, inkoopstrategieën, businesscases, enz.

Enkele specifieke instrumenten die we toepassen zijn de Smart Scan en workshops.

Smart Scan

Doel van een Smart scan is om te onderzoeken of en hoe een project verslimd kan worden. Verslimmen is het optimaliseren of innoveren van werkprocessen door verkrijgen van betere inzichten in die werkprocessen. Het verbeterde inzicht ontstaat door het gebruik van data. Door de technologische ontwikkeling komen er steeds meer data beschikbaar en zijn data uit meerdere bronnen eenvoudiger  te combineren. Een van de technologische ontwikkelingen is het Internet of Things, kleine apparaten met daarin sensoren die op elke plek geplaatst kunnen worden, continu de omgeving analyseren en veranderingen detecteren.

Workshops

Connected Worlds biedt enkele specifieke workshops aan. De workshops zijn geschikt voor zowel bedrijven als overheden.

Smart City Roadmap workshop: In de Smart City Roadmap Workshop maakt een Smart City team de basis van een roadmap of scherpt deze verder aan. Bij deze 1-daagse workshop wordt gebruik gemaakt van het Smart City Maturity Model inclusief het online Smart City Assessment. Aan de Smart City Roadmap Workshop kunnen circa 10 personen van één organisatie deelnemen. De workshop wordt op locatie gehouden.

Workshop Probleemanalyse: Waarom een team of organisatie vastloopt is soms niet duidelijk aan te geven. In deze probleemanalyse workshop van slechts een halve dag krijgen alle deelnemers aan de workshop een duidelijk beeld hoe de problemen opgelost kunnen worden. Aan de hand van 9 onderwerpen die de kracht van een organisatie bepalen, wordt duidelijk waar het knelpunt ligt. Er kunnen maximaal 8 personen aan de workshop deelnemen waarvan een de leidende rol van het team heeft.