Casus: Bouwhinder

Smart City living lab in Breda: Bouwhinder

Tijdens de Living Lab periode 2017-2018 had de gemeente Breda een grootschalig bouwproject in de binnenstad. Een van de vragen vanuit de gemeente was of er overlast was door dit bouwproject.

Bij het bouwproject kwamen uit de data langdurige extreem hoge fijnstof waardes naar voren tijdens de gehele periode van sloopwerkzaamheden. Deze hoge fijnstof waardes waren voornamelijk overdag, wanneer er gesloopt werd en materiaal werd afgevoerd. Gezien de veelvuldig voorkomende hogere waardes bij sloopactiviteiten is met zekerheid te stellen dat deze extreem hogere waardes veroorzaakt zijn door de bouwwerkzaamheden. In de avonduren en de weekenden lagen de waardes significant lager. Tijdens de piekmomenten kon het fijnstofniveau makkelijk van 15 naar 2000 μ/m3 stijgen ofwel ruim 130 keer hoger liggen dan in andere gebieden. Dit was voornamelijk wanneer er sloopwerkzaamheden plaatsvonden waarbij er onvoldoende maatregelen waren getroffen om de overlast door bouwstof te voorkomen.

Stof neerslag rondom bouw