Casus: Dagelijkse drukte

Smart City living lab in Rijswijk: Overlast in de wijk

Binnen de gemeente Rijswijk zijn er, gedurende meerdere jaren, veel klachten vanuit een woonwijk binnengekomen in verband met overlast als gevolg van parkeren, snelheidsovertredingen, zwerfvuil, intimidatie en geluid, welke toegeschreven wordt aan de aanwezige scholieren. De gemeente heeft de luchtkwaliteit- en geluidsensoren ingezet als een van de onderdelen van reeds lopende activiteiten om hinder in de wijk te reduceren. De sensoren zijn geplaatst in de wijk en rondom de school die gegroeid is naar zo’n 4.000 studenten.

Uit de data is o.a. gebleken dat tijdens de vrije uren van de scholieren er geen significante geluidspieken geconstateerd zijn op de route tussen de school en fastfoodketens aan de andere kant van de wijk. Als interventie is de hoofdingang van de school twee weken gesloten voor voetgangers. Dit leverde een meetbare vermindering van geluid in de wijk op. Deze resultaten zijn voorgelegd aan de inwoners van de wijk en aan de gemeente met het advies om een extra entree naar het schoolplein te maken.

Naast de digitale invulling van het Living Lab zijn er allerlei andere activiteiten opgepakt. De inwoners zijn actief betrokken geweest in dit living lab met meerdere inwonersavonden en informatiedeling in een speciale Whatsapp groep.

Met de aanwezige fastfoodketen is prettig samen gewerkt. Zo maken zij als enige van de food aanbieders in de buurt van de school elke dag een ronde door de wijk om zwerfvuil te verwijderen. Tijdens dit living lab hebben zij de verpakking van de etenswaren aanzienlijk verminderd wat minder zwerfvuil tot gevolg had.

De samenwerking met Mondriaan college was erg prettig. Bijzonder was dat we in de samenwerking de school aan een kant gedurende twee weken hebben kunnen afsluiten om de effecten daarvan te meten.