Categorie:Nieuws

Wat doen die grijze kastjes daar?

Wat doen die grijze kastjes daar?

Het was ook de Telegraaf opgevallen. Op 25 februari kwamen er ineens vele berichten op social media over de mysterieuze kastjes aan de lantaarnpalen in wijk Ondiep. Het leek wel of er in elke straat zo’n kastje hing. Is het 5G of zijn het camera’s? Na wat speurwerk kwam de Telegraaf bij het project Bouwstofwijzer […]

Meer lezen

Uniek meet-netwerk uitgerold in Dordrecht

Uniek meet-netwerk uitgerold in Dordrecht

9 december 2020, Dordrecht Rond de werkzaamheden aan de N3 bij Dordrecht is door het project de Bouwstofwijzer een fijnmazig meetnetwerk uitgerond om de luchtkwaliteit te meten. Doel van dit innovatieprogramma is meer zicht te krijgen in de verspreiding van bouwstof door wegwerkzaamheden. Bouwstofwijzer is een samenwerking van Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en Connected Worlds. Betrokken […]

Meer lezen

Van Veldhoven: beschik-baarheid van laadpalen moet zichtbaar worden

Van Veldhoven: beschik-baarheid van laadpalen moet zichtbaar worden

Het moet voor elektrische rijders inzichtelijk worden waar laadpalen beschikbaar zijn, hoe snel die laden en wat de stroom kost. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur wil aanbieders van laadpunten verplichten om die informatie te delen. De data moeten beschikbaar gesteld worden aan bouwers van bijvoorbeeld navigatieapps of prijsvergelijkers. Elektrische rijders hebben zo onderweg actuele informatie, […]

Meer lezen

Noodzaak voor nationaal uitvoeringsprogramma ‘smart city

De digitale ontwikkeling is disruptief gebleken voor bedrijfsmodellen. Vakanties boeken we anders, auto’s, vliegtuigen en wasmachines werken anders, lantarenpalen besparen energie door anders aan en uit te gaan, pompen worden automatisch aangestuurd om wateroverlast te beperken etc., etc. Door al die anders werken apparaten en processen heeft de digitale ontwikkeling ook zijn weerslag op onze […]

Meer lezen

Regio Deal: ondersteuning van Smart City initiatieven

We stellen steeds hogere eisen aan onze leefomgeving en door groei in drukke gebieden ontstaan er nieuwe knelpunten. Digitale technologieën zoals miniaturisering van techniek (sensoren), nieuwe connectiviteit (IoT) en data creëren daar nieuwe oplossingen voor. Om deze oplossingen op grotere schaal toe te passen ontbreekt het echter aan essentiële componenten. Het Rijk stelt 5 tot […]

Meer lezen

Rijkswaterstaat onderzoekt behoefte aan Smart City programma

Hoe kunnen gemeenten geholpen bij de opschaling van hun ‘Smart City’ initiatieven? Die vraag staat centraal bij deze consultatie van Rijkswaterstaat. Het gaat met name om de praktische ervaringen die opgedaan zijn en mogelijke belemmeringen die een verdere uitrol in de weg staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Organisatorisch Juridisch Technisch Financieel Tevens […]

Meer lezen

Lichtmast voorkomt verrommeling buitenruimte

Dit artikel is verschenen in Ruimte & Licht op 19 april 2018  Auteur: Acquire Publishing In OVL (Openbare Verlichting, straatlantarens) is smart city een zeer actueel thema dat nogal wat vragen oproept. Op zoek naar antwoorden maakte Ruimte en Licht een rondgang langs deskundigen die ieder vanuit de eigen discipline reflecteren op het onderwerp smart […]

Meer lezen

Lancering Lichtmast Sensor Unit

Lancering Lichtmast Sensor Unit

Op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’, gehouden op 27-28 september 2017, is de Lichtmast Sensor Unit voor het eerste gepresenteerd. Tijdens de beursdagen is voornamelijk onderzocht wat professionals van de sensor unit vonden. Online kregen we veel aandacht. In de beurs editie van Ruimte& Licht was het artikel over de unit veruit het […]

Meer lezen

6 steden starten in Nationaal Lab

Al bij de start is het programma Nationaal Smart City Living Lab volledig ingetekend. Elke stad brengt een praktijk casus in. Connected worlds is intensief betrokken bij het begeleiden van de steden. Gemeenten kunnen zich aanmelden bij VNG Realisatie heeft op de Pilotstarter voor het nieuwe programma. Onderstaand de verschillende casussen. Gemeente Helmond: casus ‘Brainport Smart District’ […]

Meer lezen

Nederland breidt Smart Cities uit

We hebben er allemaal mee te maken: de digitalisering van onze leefomgeving. Zowel in ons privé- als professionele leven rukt de digitalisering op. We omringen ons met allerlei ‘smart’ spullen. Van Wifi tot smartphone en van elektriciteit meters tot voertuigen. Deze ontwikkeling begint aan een opmars in de openbare ruimtes. Steeds meer objecten krijgen een […]

Meer lezen