Dataverwerking

Sensoren zijn kleine apparaten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde functie. Deze apparaten genereren data bijvoorbeeld over fijn stof in de omgeving.

De data die de sensoren in onze sensorhotels genereren, verzamelen en verwerken wij zelf. De voordelen van onze werkwijze op een rijtje:

  • De data staan veilig: wij verzamelen en verwerken alle data die de sensoren genereren op onze servers in Nederland.
  • Iedereen heeft inzicht: wij stellen alle verzamelde en verwerkte data als open data beschikbaar, indien de klant dit wenst.
  • Wij verrijken de data met data die derde partijen beschikbaar stellen (onder meer: RIVM).

Schematische voorstelling dataverwerking:

Voor meer informatie over de architectuur: neem contact met ons op.