Handreiking sensoren Geonovum

Er komen steeds meer sensoren in de openbare ruimte, maar voor gemeenten is lang niet altijd duidelijk hoe hiermee om moet worden gegaan. Geonovum ontwikkelde een handreiking met regels die gemeenten kunnen hanteren. Volgens adviseur Marc de Vries van Geonovum en informatieadviseur Olha Bondarenko van gemeente Eindhoven zijn er nog veel onduidelijkheden op dit gebied. ‘Als gemeente kun je iets extra’s doen om bijvoorbeeld privacy van burgers beter te beschermen.’

Overgenomen uit Binnenlands Bestuur. Naar het hele artikel >>meer

Bekijk hier de toelichting bij de handreiking Spelregels voor sensoren in de openbare ruimte van Geonovum.

Ga hier direct naar de handreiking.