Hans Nouwens

De expertise van Hans ligt op innovatie, organisatie-optimalisatie en het organiseren en leiden van samenwerkingsverbanden. Met een achtergrond in marketing en ICT, zowel aan de hardware als software kant, slaat Hans bruggen tussen gebruikers en technologie. De laatste jaren heeft Hans zich verdiept in de digitalisering van de openbare ruimte en in smart city ontwikkelingen.

Aansprekende rollen die hij heeft vervuld zijn: voorzitter bij OVLNL Smart Lighting (stichting voor openbare verlichting), voorzitter bij  Making Sense for Society, action cluster trekker in het Europese Innovatie Programma Smart Cities (met name voor de Humble Lamppost), bestuurslid standaardisatie smart cities bij de NEN, werkgroeplid voor stadsindicatoren en adviseur van diverse overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

Zijn expertise zet Hans in om smart city gerelateerde projecten en adviesopdrachten tot een succes te maken. Met zijn opgedane kennis doceert hij aan de Smart City Academie.

Kerncompetenties van Hans zijn: doelgericht, opbouwen, kennis van de zeer diverse informatietechnologie  omgeving en complexe informatie begrijpbaar maken , enthousiast, sturen op hoofdlijnen mét inhoudelijke kennis en resultaatgericht.

LinkedIn profiel

Contact:

  • mobiel: NL-2185 4461
  • mail: h.nouwens at ConnectedWorlds.nl