Kernwaarden en kracht

Kernwaarden en organisatiekracht

De kracht van de organisatie licht in de balans van alle onderdelen die een organisatie maken. De kernwaarden vormen daarbij de ziel van een organisatie.

Kernwaarden

Dit zijn de kernwaarden waar Connected Worlds zich op wil laten voorstaan en waar het bedrijf fundamenteel in gelooft:

Vernieuwend

Connected Worlds wil ‘voor op de golf’ zitten als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verslimming van de publieke ruimte.

Hoogwaardig

Connected Worlds wil vanuit een betrokkenheid bij en loyaliteit aan de vraagstukken waar opdrachtgevers mee worstelen, hoogwaardige kwaliteit leveren.

Verbindend

Connected Worlds wil niet alleen middels diensten en producten verbindingen leggen. Ook wil het bedrijf een verbindende factor zijn tussen verschillende werelden die traditioneel elkaars pad niet kruisen en vandaag de dag elkaars taal niet spreken.

Onze missie

Connected Worlds verbetert diensten en processen door aan de hand van real time data uit de fysieke leefomgeving een oplossing te bieden voor bestaande en nieuwe vraagstukken.

 • Vergroten kwaliteit van leven (verhogen maatschappelijke meerwaarde) door:
  • oplossen bestaande en nieuwe problematieken of
  • verbeteren/optimaliseren bestaande diensten/processen
  • in de fysieke leefomgeving/ openbare ruimte
  • door middel van digitalisering, data, visualisatie en data analyse.
 • Realiseren van projecten, (advies)diensten en producten
 • Wij werken ook risicodragend

Onze visie

Connected Worlds is een totaalaanbieder op het gebied van het verslimmen van de fysieke leefomgeving. Van advies in de te ontginnen wereld van digitalisering, en uitvoering in de vorm van managementdiensten, tot en met ICT-consultancy en de inzet van (een) hardwareproduct(en). Connected Worlds opereert vooraan in het vakgebied, verbindt partijen en draagt zorg voor vernieuwing.

 • Ontwikkelaar/ Ontwikkeling Smart oplossingen – producten (op basis van bestaande producten en data).
 • Excellerende consultancy (adviseur en manager)
 • Verbinder van partijen (quadrupple helix) en systeem integrator
 • Vernieuwer/ innovator (voor op de golf)