Lokaal cyber-weerbaar ecosysteem

Lokaal cyber-weerbaar ecosysteem
Infographic lagen bij informatiedeling over cyber

Dat ontwrichting van de maatschappij mogelijk is door het uitvallen van digitale systemen is bekend. Landelijk is er daarom al veel geregeld om te zorgen dat vitale bedrijven weerbaar zijn, op stedelijk niveau is dat echter nog niet het geval. Daarom starten partijen in Breda met een lokaal cyberweerbaar ecosysteem.

Connected Worlds is verantwoordelijk voor de opzet van het programma en de projectleiding.

https://www.youtube.com/watch?v=PDOzJpI_j8U&feature=emb_logo

De aankondiging van dit project is ook gedaan op de website cybercrimeinfo.nl. Klik hier om naar het bericht te gaan.

De smart city ontwikkeling is volop gaande en wordt gedreven door technische mogelijkheden. Daar komt een kentering in. Steeds duidelijker wordt het dat de toepassing vooral stoelt op een goede samenwerking tussen de betrokkenen. De stem van de burger, de rol van de lokale overheid, de risicoverdeling van de innovatieve aanpak en de noodzakelijke langdurige samenwerking waarbij iedereen profiteert vragen om een andere aanpak. Die noodzaak ligt ook in de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzaamheid en enorme bouwopgave. Binnen het thema Smart Cities gaan we aan de slag met vraagstukken als de integrale gebiedsontwikkeling en cyber weerbaarheid.

Werkgroep Lokaal Cyberweerbaar Ecosysteem

Het delen van zeer gevoelige informatie vraagt om een duidelijk afspraken stelsel en selectie van organisaties die deelnemen aan het ecosysteem. Door in de ‘koude periode’, wanneer er nog geen crisis is, het ecosysteem te bouwen kan er bij een uitval van digitale systemen snel geschakeld worden. De reden dat we een lokaal ecosysteem opzetten ligt in de maatschappelijke, economische en politieke afhankelijkheden die er in een stedelijke omgeving zijn. Deze integrale en gebiedsafhankelijke aanpak is uniek waardoor er nog veel onderzocht moet worden zoals op welke criteria bepaald wordt welke organisatie lokaal vitaal is, welk afsprakenstelsel werkt en hoe organisaties die lokaal niet-vitaal zijn toch weerbaarder gemaakt kunnen worden. Met die drie onderwerpen gaat de werkgroep aan de gang.

Tevens is er een praktijkomgeving die de gevonden oplossingen zal toetsen en zal dienen als vraagbaak. Deze praktijkomgeving wordt als een living lab opgezet en is in Breda gelokaliseerd.