Lokale intelligentie voor lokale oplossingen

Lokale intelligentie is nodig voor lokale oplossingen

Dankzij digitale technieken is het nu mogelijk om lokaal gegevens te verzamelen voor het beter ondersteunen van beslissingen tegen lager kosten.

Door lokale te meten ontstaat er local intelligence. Dankzij het inzicht dat hiermee verkregen wordt kunnen er handelingsperspectieven bedacht worden voor lokale opgaven om de luchtkwaliteit te verbeteren en hinder te verminderen. Denk aan hinder rondom bouwwerkzaamheden of luchtkwaliteit in drukke omgevingen.

Door zo lokaal mogelijk in te grijpen bespaart men op kosten en overlast. Bijvoorbeeld het instellen van milieuzones voor een hele stad of alleen daar waar en wanneer het echt nodig is.

Connected Worlds heeft samen met 7 gemeenten een beslistool ontwikkeld om hyper lokale gegevens voor luchtkwaliteit en geluid te verzamelen, deze te analyseren en de data te visualiseren.