Maarten Fleerakkers

De focus van Maarten zijn kennis en ervaring ligt op het vlak van project- en contractmanagementrollen in de voorbereidings-, aanbestedings- en uitvoeringsfase. Maarten past die expertise toe bij publieke en private opdrachtgevers in projecten in de sectoren infrastructuur, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en vastgoed. Tevens is Maarten betrokken bij diverse projecten in België (met name vastgoed) en in India (infrastructuur). De laatste jaren heeft Maarten veel ervaring opgedaan op het gebied van smart cities.

Projecten waar Maarten aan werkt of heeft gewerkt zijn onder andere Nationaal Smart City Living Lab, Roadmap Eindhoven 2030 (Ziut), diverse openbare verlichtingsprojecten  (Ziut), Spitsmijden A12 (Rijkswaterstaat), Anders Betalen voor Mobiliteit (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), stadsbrug De Oversteek (gemeente Nijmegen) en de gebiedsontwikkeling Waalsprong (gemeente Nijmegen).

Zijn ervaring met integraal projectmanagement, realisatiestrategieën, businesscases, publiek-private samenwerking (PPS), geïntegreerde contracten, aanbestedingsprocessen en contractuitvoering, past Maarten succesvol toe in diverse projecten.

Kerncompetenties van Maarten zijn: pionieren, resultaatgerichtheid, verbindende factor, gedrevenheid en verantwoordelijkheid.

LinkedIn profiel

Contact:

  • mobiel: NL – 5325 6855
  • mail: mfl at ConnectedWorlds.nl