Norm versus overlast

Norm

De luchtkwaliteit is volgens de EU normen in Nederland goed op peil. Op slechts enkele plekken voldoen we niet aan die norm. De norm is een berekende waarde op basis van een beperkt aantal metingen in Nederland. Het geldt als een officieel gegeven waar de overheid haar beleid op kan baseren en inwoners/organisaties zaken op kunnen afdwingen. 

Of de norm goed of slecht is maakt niet uit. Het is de norm. Normmetingen zijn vaak beperkt in omvang.

Overlast

Naast het voldoen aan de norm heeft de lokale overheid ook een opdracht voor het leefklimaat. Inwoners en bedrijfsleven vragen om een stad waar het prettig leven is. Onderdeel hiervan is een goede luchtkwaliteit en geen geluidshinder. Dit zijn de twee voornaamste oorzaken voor ongezond leven.

Door het voorkomen van overlast creëert een lokale overheid een beter leefklimaat.

Overlast heeft een algemene oorzaak, zeker bij luchtkwaliteit, en een lokale oorzaak. Door het meten kan er zeer gericht ingegrepen worden. Dankzij de nieuwe digitale technieken kan dat over langere tijd en op meer plekken tegen minder kosten.

Connected Worlds ondersteunt gemeenten bij het opzetten van smart city projecten en helpt bedrijven om beter samen te werken met de omgeving waar zij in werken.