Omgevingsmetingen voor luchtkwaliteit en geluid

Als het om luchtkwaliteit en geluidsoverlast gaat doet elke gemeente er goed aan om te meten. Of er nu wel of geen plannen voor stadsontwikkeling zijn, door te meten komt er inzicht in de huidige situatie. Tijdens en na interventies kan dan bekeken worden wat de invloed van de ingreep is of is geweest. Hierdoor kan er concreter beleid gemaakt worden en gerichtere besluiten genomen worden tegen lagere kosten.

Een goede start is om in verschillende gebieden te gaan meten, gebieden met een eigen karakter. Een binnenstad heeft een ander profiel dan een buitenwijk of industrieterrein. Deze zogenaamde nul-metingen geven input voor interventies en kunnen dienen als onderbouwing van het effect van die interventies.

Mogelijke aanleidingen voor een structureel meetsysteem in de stad:

  • De gemeente wordt verantwoordelijk voor alles ‘buiten het hek’ van de bouwplaats. Op de bouwplaats gaan inspecteurs uit commerciĆ«le organisaties controleren.
  • Bij stadsontwikkeling zoals nieuwbouw wijken, infrastructuur aanpassingen, sloop- en bouwwerkzaamheden.
  • nieuwe routeringen van verkeer en busbanen.
  • Invoering van milieuzones.
  • Tijdelijke overlast situaties zoals evenementen.
  • Klachtenonderzoek in bepaalde gebieden.
  • Het Schonelucht akkoord (2019).
  • De nieuwe Omgevingswet (2021.
  • Het Klimaatakkoord Parijs (2015).
  • Klimaatzaak aangespannen en gewonnen door Urgenda.