OVL Monitor 2017

OVL Monitor 2017

Wat zie je als belangrijkste kansen en mogelijkheden van Smart Lighting en Smart City?

De belangrijkste kans is dat we processen en diensten in de publieke ruimte verbeteren door gebruik te maken van data en digitalisering. Beter meten betekent minder aannemen. Minder aannemen betekent dat we efficiënter kunnen interveniëren en vervolgens het effect van de interventie weer beter kunnen meten.

Smart Lighting en Smart City schreeuwen om een bij dit tijdgewricht passende, dus andere, samenwerking tussen publieke en private partijen om de kansen structureel te verzilveren. Een kans ook voor beide partijen om in een vernieuwende samenwerking met elkaar aan de slag te gaan, beter gebruik makend van elkaars meerwaarde en rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid.

Lees het hele interview op pagina 53 OVL monitor 2017>>