Programma Duurzame Mobiliteit

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het project

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en geratificeerd. Het doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland draagt daaraan bij door haar CO2-uitstoot te reduceren. Het Rijk heeft de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductieopgave op het gebied van mobiliteit. Het ministerie heeft hiervoor de programmadirectie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt en stimuleert beleidsdirecties binnen het ministerie, regio’s en werkgevers om maatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie-opgave. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, werkgevers stimuleren om woon-werkverkeer via ov en fiets te laten verlopen en stadslogistiek efficiënter en schoner in te richten.

Onze rol

Connected Worlds helpt het ministerie bij de ontwikkeling van een integraal sturingsinstrument om de CO2-reductieopgave af te pellen tot praktische KPI’s. De KPI’s zijn terug te herleiden op de reductie-opgave. Het instrument biedt flexibiliteit om KPI’s aan te passen aan autonome ontwikkelingen en geeft een overzichtelijke en herleidbare weergave van gerealiseerde prestaties in aantallen (ZE-auto’s, ov- en fietsgebruik, bandenkeuze) en de gerealiseerde CO2-reductie door prestaties. Het instrument kan gebruikt worden voor verantwoording richting politiek en maatschappij.

Tevens geven we invulling aan monitoring en evaluatie van de CO2-reductieopgave. Dit doen we door de juiste datasets te verzamelen en deze af te zetten tegen de KPI’s en als input te gebruiken voor CO2-reductieberekeningen. Tot slot helpen we bij het opstellen van de (regionale) aanpak en implementatie van duurzame mobiliteitsmaatregelen voor de periode 2018 tot 2021.