Project- en programma management

Connected Worlds stuurt smart city vraagstukken aan en heeft ervaring met het implementeren en uitrollen van smart city visies. Daarbij staat een ‘businesscase gedreven’ aanpak centraal.

Vooral het stimuleren van een optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines is een voorwaarde voor het succesvol verloop van een smart city opgave. Onze kracht ligt daarom ook in de verbindende rollen. Zoals de programma-/projectmanager, system integrator en omgevingsmanager. Zowel de zijde van (decentrale) overheden als private partijen.

Project- en programma management

Wij verstaan onder projectmanagement een beheerste projectaanpak gebaseerd op het expliciet werken. Het laten excelleren van het projectteam.Het verbinden van belangen en stakeholders. Het vormgeven van samenwerking.