Programma- en projectmanagement

Wij verstaan onder projectmanagement een beheerste projectaanpak gebaseerd op het vormgeven van een samenwerking, het laten excelleren van het projectteam en het verbinden van belangen en stakeholders. Vooral het stimuleren van een optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines is een voorwaarde voor het succesvol verloop van een project of programma.

Connected Worlds heeft ervaring met het organiseren en aansturen van digitaliseringsopgaven in de publieke ruimte. Daarbij staat een ‘businesscase gedreven’ aanpak centraal. Onze kracht ligt in de verbindende rollen, zoals de programma-/projectmanager, system integrator en omgevingsmanager en dit aan zowel de zijde van (decentrale) overheden als private partijen.