Referentie: Digitaal Vitaal Breda

Het delen van zeer gevoelige informatie vraagt om een duidelijk afspraken stelsel en selectie van organisaties die deelnemen aan het ecosysteem. Door in de ‘koude periode’, wanneer er nog geen crisis is, het ecosysteem te bouwen kan er bij een uitval van digitale systemen snel geschakeld worden. De reden dat we een lokaal ecosysteem opzetten ligt in de maatschappelijke, economische en politieke afhankelijkheden die er in een stedelijke omgeving zijn. Deze integrale en gebiedsafhankelijke aanpak is uniek waardoor er nog veel onderzocht moet worden zoals op welke criteria bepaald wordt welke organisatie lokaal vitaal is, welk afsprakenstelsel werkt en hoe organisaties die lokaal niet-vitaal zijn toch weerbaarder gemaakt kunnen worden. Met die drie onderwerpen gaat de werkgroep aan de gang.

Video cyber weerbaar ecosysteem Breda

Tevens is er een praktijkomgeving die de gevonden oplossingen zal toetsen en zal dienen als vraagbaak. Deze praktijkomgeving wordt als een living lab opgezet en is in Breda gelokaliseerd.