Referenties: Programma- en projectmanagement

In verschillende opgaven vervullen wij het programma- en/of projectmanagement. Soms ontwikkelen we voor eigen risico programma’s, waarbij we ook de financiering en deelnemende partijen regelen. Hieronder een greep uit de projecten en programma’s waar we best een beetje trots op zijn.