Rijkswaterstaat onderzoekt behoefte aan Smart City programma

Hoe kunnen gemeenten geholpen bij de opschaling van hun ‘Smart City’ initiatieven? Die vraag staat centraal bij deze consultatie van Rijkswaterstaat. Het gaat met name om de praktische ervaringen die opgedaan zijn en mogelijke belemmeringen die een verdere uitrol in de weg staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Organisatorisch
  • Juridisch
  • Technisch
  • Financieel

Tevens onderzoeken we of de openbare verlichting een geschikt object is in de smart city infrastructuur.

Vanuit de inventarisatie zal onderzocht worden waaraan een grootschaliger programma dient te voldoen. Op basis van de bevindingen kan een verdere verkenning met een marktconsultatie uitgevoerd worden.

Specifiek ambtenaren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de consultatie. Deze sessie worden op meerdere plaatsen in Nederland gehouden vanaf 19 juni. Meer informatie en aan aanmelden op www.slimstestad.nl/consultatie.