Gemeenten hebben een sensorverordening nodig

Bron: Geonovum

Het toepassen van sensoren in de openbare ruimte is onvermijdelijk. Dat heeft ook een enorme impact op onze leefomgeving. Noodzakelijk dus om daar als gemeente goed bij stil te staan. Geonovum doet een voorzet voor een sensorverordening.

De verordening is bestemd voor gemeenten en bestaat uit 5 artikelen. Het richt zich uitsluitend op inwinning van data die plaatsvindt door middel van sensoren die de openbare ruimte inkijken (daar moet dus het effect plaatshebben). Het schept daartoe een regime waarbinnen de inwinner een meldings- of vergunningsplicht opgelegd krijgt – de verordening introduceert twee varianten – alsmede een plicht tot het registreren van gegevens in het op te zetten sensorregister.

Download hier het hele rapport (287kb): Op weg naar een Sensorverordening (339 downloads)