Smart City as a Service

Smart City as a Service biedt u een compleet pakket om te starten met een smart city aanpak. U werkt aan een echte casus in uw gemeente, gaat aan de slag met data en maakt uw organisatie klaar voor data gestuurd werken. U krijgt ondersteuning in de vorm van projectbegeleiding, training en workshops. U krijgt de beschikking over een volledig werkende IoT oplossing voor lucht- en geluid metingen in de openbare ruimte met industriële sensoren en een dataplatform.

Smart Cities

De mondiale groei van steden zorgt voor een opeenstapeling van opgaven en vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, stadsontwikkeling, werkgelegenheid, veiligheid en privacy. Tegenover een opeenstapeling van deze stedelijke opgaven, staat dat overheden worden geconfronteerd met substantieel minder eigen middelen (bijv. tijd en mensen) om deze vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Digitalisering en data gestuurd werken wordt door veel overheden, net als in andere sectoren, gezien als de voorkeursoplossing om te komen tot antwoorden op de stedelijke kennis- en informatievragen die ze beantwoord willen zien en om betere interventies uit te kunnen voeren. Om te kunnen profiteren van de voordelen die de digitalisering van de stad en omgeving in zich heeft is specifieke kennis en technologie nodig die overheden zelf veelal niet beheersen.

Connected Worlds biedt Smart City as a Service aan, een integrale aanpak voor de smart city ontwikkeling en toe te passen op een concrete gemeentelijke casus. Deze aanpak combineren we met een fijnmazig netwerk van sensoren in de openbare ruimte door middel van Lichtmast Sensor Units (LSU’s). Deze LSU’s zijn geschikt voor het meten van luchtkwaliteit (o.a. fijnstof en NO2) en geluid. Tevens ontvangt u hulp bij de opzet van uw project, de projectorganisatie, het betrekken van stakeholders, het bedenken en beoordelen van meetopstellingen en interventies en de vertaling van verzamelde data naar informatie (data gestuurd werken).

Vraag hier meer informatie aan of download de brochure (de link verschijnt onderaan de pagina na aanvraag).

[email-download download_id=”295″ contact_form_id=”293″]