Verkeersregeling op luchtkwaliteit

De gemeente Apeldoorn heeft grote smart city ambities onder leiding van wethouder Wim Willems. Een van de projecten waar de gemeente aan deelneemt is het programma Nationaal Smart City Living Lab. Naast het meten van luchtkwaliteit op diverse verontreinigingen experimenteert de gemeente in samenwerking met diverse marktpartijen met het reguleren van het verkeer op basis van luchtkwaliteit. De casus betreft het inzichtelijk maken waar er rekening mee gehouden moet worden bij het real time aansturen van de i-VRI’s op basis van fijn stof en stikstof metingen. Dit is mede mogelijk gemaakt door het nationale programma Talking Traffic.

Uitleg over het programma Talking Traffic