Vitale digitale infrastructuur, gemeente Amsterdam

Uitval van de digitale infrastructuur leidt tot ernstig letsel, faillissementen en politieke onrust. Hoe langer de uitval hoe groter de effecten, hoe meer delen van de stad getroffen worden, hoe groter de impact.

In opdracht van gemeente Amsterdam heeft Connected Worlds het rapport Power up! samengesteld. Aan het rapport hebben een groot aantal organisaties een bijdrage geleverd. Deze organisaties zijn door Connected Worlds betrokken. Connected Worlds heeft tevens het desk research gedaan, de opmaak van het rapport verzorgd met de bijbehorende presentatie voor de gemeentelijke organisatie.

Cover van het plan van aanpak voor een vitale digitale infrastructuur