Werkgebied Smart City

Steden worden steeds drukker en tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan de leefomgeving. We willen wonen en leren in een duurzame en veilige omgeving, flexibeler werken en onze vrije tijd besteden in een groene en gezonde omgeving. Hierdoor is er een groeiende noodzaak om manieren te vinden waarmee aan die hogere eisen voldaan kan worden. Het beheren en besturen van de stedelijke omgeving wordt door het werken met data op een andere manier complexer terwijl het nieuwe inzicht de complexiteit van interventies juist reduceert.

Digitale technologie├źn en gebruik van data, bijvoorbeeld verzameld met sensoren in allerlei objecten van lichtmast tot auto, zullen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problematieken. De inzet van digitale technologie├źn wordt veelal aangeduid met de term Smart City als een ontwikkeling richting slimmere en duurzamere steden.

Bron: VNG DDW 2018. Informatiezuil op straat in Eindhoven

Connected Worlds heeft reeds veel ervaring opgedaan met het werken met data in steden. Zo hebben we de voorbije jaren in het Programma Nationaal Smart City Living Lab met een tiental gemeenten experimenten uitgevoerd, waarbij met inzet van geluid- en luchtkwaliteit sensoren gewerkt is aan het oplossen van concrete vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit.