Wie we zijn

De kern van Connected Worlds bestaat uit twee senior ondernemende managers.

Op deze pagina beschrijven we wie we zijn. Maarten Fleerakkers en Hans Nouwens hebben een uitgebreid en relevant netwerk opgebouwd in diverse domeinen. Op die netwerken is de manier van werken in de netwerkeconomie gebaseerd.

Hans Nouwens

De expertise van Hans ligt met name op innovatie, organisatie-optimalisatie en het organiseren en leiden van samenwerkingsverbanden. Met een achtergrond in marketing en ICT, zowel aan de hardware als software kant, slaat Hans bruggen tussen gebruikers en technologie. De laatste jaren heeft Hans zich verdiept in de digitalisering van de openbare ruimte en in smart city ontwikkelingen. Aansprekende rollen die hij heeft vervuld zijn: voorzitter bij OVLNL Smart Lighting (stichting voor openbare verlichting), voorzitter bij  Making Sense for Society, action cluster trekker in het Europese Innovatie Programma Smart Cities (met name voor de Humble Lamppost), bestuurslid standaardisatie smart cities bij de NEN, werkgroeplid voor stadsindicatoren en adviseur van diverse overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

Zijn expertise zet Hans in om smart city gerelateerde projecten en adviesopdrachten tot een succes te maken. Met zijn opgedane kennis doceert hij aan de Smart City Academie. Kerncompetenties van Hans zijn: doelgericht, opbouwen, kennis van de zeer diverse informatietechnologie  omgeving en complexe informatie begrijpbaar maken , enthousiast, sturen op hoofdlijnen mét inhoudelijke kennis en resultaatgericht.

LinkedIn profiel

Maarten Fleerakkers

De focus van Maarten zijn kennis en ervaring ligt op het vlak van project- en contractmanagementrollen in de voorbereidings-, aanbestedings- en uitvoeringsfase. Maarten past die expertise toe bij publieke en private opdrachtgevers in projecten in de sectoren infrastructuur, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en vastgoed. Tevens is Maarten betrokken bij diverse projecten in België (met name vastgoed) en in India (infrastructuur). De laatste jaren heeft Maarten veel ervaring opgedaan op het gebied van smart cities. Projecten waar Maarten aan werkt of heeft gewerkt zijn onder andere Nationaal Smart City Living Lab, Roadmap Eindhoven 2030 (Ziut), diverse openbare verlichtingsprojecten  (Ziut), Spitsmijden A12 (Rijkswaterstaat), Anders Betalen voor Mobiliteit (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), stadsbrug De Oversteek (gemeente Nijmegen) en de gebiedsontwikkeling Waalsprong (gemeente Nijmegen). Zijn ervaring met integraal projectmanagement, realisatiestrategieën, businesscases, publiek-private samenwerking (PPS), geïntegreerde contracten, aanbestedingsprocessen en contractuitvoering, past Maarten succesvol toe in diverse projecten. Kerncompetenties van Maarten zijn: pionieren, resultaatgerichtheid, verbindende factor, gedrevenheid en verantwoordelijkheid.

LinkedIn profiel

Astrid Ziengs

De kunde van Astrid ligt vooral in onderzoek doen, statistische analyses uitvoeren en rapporten schrijven. Ze heeft sociologie gestudeerd aan de universiteit in Groningen en criminologie in Leiden en heeft daar haar affiniteit met data ontwikkeld. Ze zorgt ervoor dat data en resultaten helder en begrijpelijk gepresenteerd worden. Om haar deskundigheid verder te ontwikkelen neemt ze deel aan een traineeship data science & business analytics. Tijdens haar studies heeft ze onder andere bijgedragen aan onderzoek naar (studenten)overlast in Groningen en naar probleemjongeren in Rotterdam.

Haar kennis gebruikt ze het liefst om aan maatschappelijk nuttige vraagstukken bij te dragen, zoals het effect van smart cities op de samenleving. Kerncompetenties van Astrid zijn: kritisch, gemotiveerd, flexibel, verantwoordelijk en georganiseerd.

 

LinkedIn profiel

Neem hier contact met ons op.