Menu
Case

Digital Asset Management

Werkgebied Smart City
Expertise Verandermanagement
Partners BAM - Digitaal Asset Management

In de afgelopen 4 jaar heeft de afdeling Digital Asset Management bij BAM-infra een snelle groei doorgemaakt. Hierdoor is er besloten om het onderhoud en beheer te verbeteren. Het gevolg hiervan zal zijn, dat er tijd en kosten worden bespaard en de kwaliteit wordt verhoogt. Om dit te realiseren is ingezet op de digitalisering van het asset management. Een opdracht die een grote verandermanagement component bleek te hebben.

De afdeling Digital Asset Management bij BAM-infra is qua bemensing vertienvoudigd. Niet alleen is er een groeiende vraag naar diensten, maar ook naar snellere levering, standaardisering en is er een groeiende concurrentie. Naar aanleiding van de behoefte die is ontstaan bij tenders, is er geconstateerd dat een herinrichting van de processen nodig is. Connected Worlds helpt hierbij, door onder andere te starten met een intake en interviews met het management. Ook werden medewerkers geïnterviewd om de huidige staat van de afdeling inzichtelijk te maken.  

 

Uitvoering Vanuit inhoudelijke ervaring met de digitalisering en het monitoren van kunstwerken heeft Bart de afdeling helpen herinrichten.
BAM Gouda - digital asset management

Onze bijdrage

Het project digital asset management had ten doel de afdeling te herstructureren en zo te stroomlijnen dat de digitale diensten optimaal geleverd kunnen worden. Aangezien hiervoor aanpassingen in de werkwijze van de medewerkers nodig was, is verandermanagement toegepast. Als gevolg hiervan is in nauw overleg met de medewerkers en met de ervaring vanuit Connected Worlds, op het gebied van digitalisering, samen met de medewerkers gewerkt aan het herdefiniëren van processen en procedures. Hier kwam het herschrijven van de Product Diensten Catalogus en het implementeren van ondersteunende tools t.b.v. onder andere planning, resourcing en pricing bij bij kijken. Met deze herstructurering is tevens nauwere samenwerking met de afdeling BAM Infra Asset Management ingericht. Dit heeft geleid tot een effectievere koppeling tussen diensten Digitalisering en Asset Management. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.