Menu

Over ons

Connected Worlds wil een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en aan de vaak complexe samenwerkingen die daarvoor nodig zijn.

Onze inspiratie en motivatie vloeit voort uit het behalen van een gemeenschappelijke ambitie die we met onze opdrachtgever bij de start van de opdracht definiëren.

Onze opdrachten zijn gevarieerd en zijn altijd gericht op het verantwoord inzetten van digitale technologieën. Zo dragen we bij aan een duurzame en inclusieve leefomgeving die de balans in onze leefwereld aanzienlijk verbetert.

Spelen met water tegen hittestress in binnensteden

Hoe wij ons werk zien en doen

Onze visie

Impact maken op maatschappelijke transities door het toepassen van innovaties in complexe samenwerkingen

 

Onze missie
De balans in onze leefwereld verbeteren door de inzet van digitale technologieën

Onze kernwaarden en kracht

Transformatief
We werken met, door en aan veranderingen die zijn aangejaagd door de digitale transitie.


Persoonlijke leiderschap en loyaal aan de opgave
Bij veranderingen komt het effect vaak gaandeweg, we houden ons gericht op het resultaat. Daar tonen we leiderschap voor in onze werkzaamheden.


Ondernemend met lef
We zijn ondernemend in de opdracht die we aannemen en we ondernemen door programma’s voor eigen rekening en risico uit te voeren.

Hoe wij werken?

De samenvoeging van de fysieke en digitale omgeving via digitalisering is een innovatief proces. Hierdoor verandert de manier waarop we leven, werken en communiceren ingrijpend. In navolging daarvan heeft digitalisering gezorgd voor slimme steden. Het resultaat is de inzet van sensoren en geavanceerde technologieën om stedelijke diensten efficiënter te beheren.

 

Bart Broekhoven

Bart Broekhoven

Het beste voel ik mij in een veranderende omgeving en bij het uitzoeken hoe men tegen de verandering aankijkt, om vervolgens te onderzoeken hoe we samen het resultaat gaan realiseren. Het grootste deel van mijn werkzame leven werk ik in de automatisering en digitalisering. Hierbij richt ik mij op het concreet vertalen van de vraag vanuit de business. Met een ingenieursachtergrond is het niet verrassend dat ik in de thuissituatie dagelijks IoT-oplossingen toepas en door ontwikkel. 

Met mijn ervaring in digitalisering van processen, innovatie op het gebied van techniek en de toepassing hiervan, werk ik graag vanuit de praktijk. Het strategische einddoel houd ik continu in de gaten. De laatste jaren merk ik dat samenwerken in de digitale transitie verandert en ben ik direct betrokken geweest bij de oprichting van het Digital Ecosystems Institute, gelieerd aan Business University Nyenrode. Hierin werk ik aan het inhoud geven aan diverse vormen van samenwerkingsverbanden en zakelijke ecosystemen. 

Mijn kerncompetenties zijn: analytisch, verbinder, teamspeler, positieve energie, motivator, zelfstarter. Conceptuele denker met flexibiliteit om inhoudelijk en concreet te schakelen. Doorzetter om het gezette doel te bereiken. 

Recente opdrachten: IoT Stadslab (gemeente), luchtkwaliteit op vliegvelden (private onderneming), verandertraject digitaal assetmanagement (private onderneming), dataregisseur (regionale overheid), Bouwstofwijzer (nationale overheid), Landelijk Afsprakenstelsel Bouwstof (nationale overheid). 

Merle Gormley

Merle Gormley

Als ervaren senior met een achtergrond in de gebiedsontwikkeling heb ik me in de afgelopen jaren ontwikkeld als strategisch adviseur en programmamanager in de energietransitie. Hierbij heb ik ervaring opgedaan bij zowel publieke als private partijen. Ik richt me in mijn projecten op samenwerking met focus op commitment, voortgang en realisatie. Mijn gestructureerde aanpak is daar erg behulpzaam bij en geeft de teamleden duidelijkheid over de weg naar het resultaat. Ik houd van complexe projecten waarin ik overzicht creëer en vanuit daar een strategie formuleer, die afstem en vervolgens ook uitvoer. 

Mijn kerncompetenties: een prettige en kritische gesprekspartner die op ambtelijk en bestuurlijk niveau overtuigend weet te communiceren en mensen op operationeel niveau weet mee te nemen. Ik ben analytisch en werk weloverwogen en gestructureerd. 

Recente opdrachten: energietransitie (gemeente), risicoanalyse Stopcontacten op het land (private onderneming), integrale aanpak energietransitie ( in-huis-training). 

Maarten Fleerakkers

Maarten Fleerakkers

Vanuit een smart city tender in 2015 werd het me zeer duidelijk dat digitalisering ons werkterrein ging veranderen. Direct wist ik dat ik daaraan bij wilde dragen. Mijn kennis en ervaring liggen hoofdzakelijk op het vlak van strategisch advies, programma- en projectmanagement. Die kennis pas ik graag toe op uiteenlopende complexe maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Daarbinnen krijg ik veel energie van werken aan transitievraagstukken in innovatieve samenwerkingen, helemaal als het team gecommitteerd is aan de opgave. Ik werk gestructureerd en neem graag verantwoordelijkheid voor het resultaat. 

Mijn kerncompetenties zijn: pionieren, visie ontwikkelen, resultaatgericht, verbindende factor, gedreven en verantwoordelijk. 

Recente opdrachten: Verzorgingsplaats van de toekomst (nationale overheid), Transitiepad duurzame wegverharding (nationale overheid), Nationale agenda laadinfrastructuur (nationale overheid), locatieontwikkeling Hezelpoort (gemeente). 

Hans Nouwens

Hans Nouwens

Wat ik het leukste vind? Het creatieve proces om samen te komen tot een oplossing en laten zien dat die werkt. Daar kan ik mijn energie in kwijt en ook de ervaring die ik heb opgedaan in transitieprocessen, zowel als lijnmanager als bij de smart city projecten. Zo weet ik vanuit de inhoud mensen te motiveren. Ik weet dat het heerlijk is om vanuit je kracht te kunnen werken. Ik heb daar extra aandacht voor in het project waar ik in meewerk. Door mijn achtergrond in marketing en ICT, zowel aan de hardware als software kant, sla ik bruggen tussen gebruikers en technologie. De laatste jaren heb ik me verdiept in de digitalisering van de openbare ruimte en in smart city-ontwikkelingen. 

Mijn kerncompetenties zijn: ondernemend, creatief, innovatief, organisatie-optimalisatie, werken vanuit de inhoud en het organiseren en leiden van samenwerkingsverbanden. 

Recente opdrachten: Digitalisering Gehandicapten Parkeerkaart (landelijke organisatie,) Beter Beter Bereikbaar Applicatie (gemeente), GastVeilige bedrijventerreinen door inzet van sensoren en drone (gemeente), Datawaardeketen (nationale overheid). 

Spreekt het je aan waar we aan werken en wie we zijn?

Als je zelf het verschil wilt maken en energie krijgt van het werken aan transities in een sleutelrol bij wisselende projecten? Ben je ondernemend en herken je de echte waarde van samenwerken? Spreken onze kernwaarden je aan?

Dan gaan we graag met jou in gesprek om het team te versterken of op een andere manier samen te werken.

Bekijk onze vacatures

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.