Menu
Case

Collectieve warmtevoorziening Leiden Zuidwest

Werkgebied Energietransitie
Expertise Programmaontwikkeling en -management, Strategisch advies
Partners Gemeente Leiden

Om invulling te geven aan het klimaatakkoord wil Nederland in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het realiseren van aardgasvrije wijken, zoals in Leiden Zuidwest, is één van de maatregelen om dit doel te bereiken. In Leiden Zuidwest zullen de komende jaren ca. 10.000 aansluitingen de overstap maken naar stadswarmte. Dit is een onderdeel van de energietransitie in Leiden.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een nieuwe collectieve warmtevoorziening voor Leiden Zuidwest de meeste voordelen biedt ten opzichte van duurzaamheid en betaalbaarheid. De betaalbaarheid van de warmtetransitie speelt een belangrijke rol in Leiden Zuidwest. De wijk kenmerkt zich door een hoog percentage sociale huurwoningen dat in bezit is van woningcorporaties. 

Uitvoering In deze opdracht vervult Merle de rol van procesmanager voor het formuleren van een gezamenlijk uitgangspuntenkader met de woningcorporaties. Het uitgangspuntenkader omschrijft de gezamenlijke visie op randvoorwaarden en uitgangspunten voor de aanbesteding van een nieuw warmtenet.
Stadhuis gemeente Leiden
Warmtetransitie in Leiden in volle gang
Flats gaan over op stadswarmte
Stadhuis gemeente Leiden
Warmtetransitie in Leiden in volle gang
Flats gaan over op stadswarmte

De opgave

Gemeente Leiden ziet de samenwerking met de corporaties als een belangrijke sleutel om de warmtetransitie in de wijk te laten slagen. Hoe meer woningen aansluiten op het warmtenet des te duurzamer en betaalbaarder de transitie voor de bewoners wordt. Om die reden is in oktober 2022 gestart met het opstellen van een gezamenlijk uitgangspuntenkader. In het uitgangspuntenkader komen gemeentelijke beleidskaders en de wensen en belangen van de corporaties bij elkaar en vormen deze een gezamenlijk vertrekpunt voor de aanbesteding.  

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.