Menu
Case

Zuid-Holland Bereikbaar

Expertise Programmaontwikkeling en -management, Strategisch advies
Partners Provincie Zuid-Holland

Het is druk op de wegen in de randstad, maar hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar de komende jaren? Ruim 3,5 miljoen mensen willen elke dag vlot en veilig naar werk, school en sport.  Daarnaast zijn veel bedrijven voor hun productie en dienstverlening direct afhankelijk van een goed functionerende infrastructuur en optimale bereikbaarheid. 

Door een koppeling te maken tussen enerzijds gebiedsafhankelijke verkeers- en mobiliteitsmanagement vraagstukken, en allerhande beschikbare databronnen en te nog ontwikkelen data-analyses, maken we het mogelijk om de korte en lange termijn bereikbaarheid binnen de regio Zuid-Holland zo optimaal mogelijk te maken voor alle typen reizigers. Dit doen we door inzet van alternatieve routes, alternatieve vervoersmiddelen en tijdige voorlichting richting burgers en bedrijven omtrent gepland en ongeplande werkzaamheden. Als dataregiseur draagt Bart Broekhoven hieraan bij door een inventarisatie te maken van alle beschikbare bronnen en tooling en deze samen te brengen. Hierdoor kunnen geplande en ongeplande wegwerkzaamheden beter worden voorbereid en uitgevoerd en met minder hinder worden voltooid.

Uitvoering Als dataregisseur helpt Bart om de bereikbaarheid binnen de regio Zuid-Holland zo optimaal mogelijk te maken door de verbinding tussen de partijen op het gebied van data te verbeteren
Zuid-Holland Bereikbaar
Forensen
Doorstroming verkeer Zuid-Holland Bereikbaar
Zuid-Holland Bereikbaar
Forensen
Doorstroming verkeer Zuid-Holland Bereikbaar

De opgave

Zuid-Holland Bereikbaar is en jonge organisatie opgebouwd uit 7 publieke moederorganisaties, te weten Provincie Zuid-Holland, gemeentes Den Haag en Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Prorail, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. De organisaties beschikken elk over een schat aan informatie (ofwel data) op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en programmering, echter wordt deze kennis en informatie niet voldoende gedeeld of gecombineerd. Binnen de geplande vervangings- dan wel onderhoudsprojecten is samenwerking tussen de organisaties dan ook van groot belang en ligt er een grote kans om de beschikbare databronnen en informatiestromen te combineren en in te zetten voor de vaak gebied overstijgende trajecten binnen de regio. Voor Connected Worlds is de komende jaren de doelstelling om de verbinding tussen de partijen op het gebied van data te verbeteren en als Zuid-Holland Bereikbaar meerwaarde te ontwikkelen van het combineren van alle beschikbare data via tooling, diensten en het uitvoeren van data analyses. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.