Menu
Case

Bouwstofwijzer

Werkgebied Ecosysteem ontwikkeling
Expertise Programmaontwikkeling en -management
Partners Innovatiefonds digitale overheid, RWS, Gemeente Utrecht, Gemeente Dordrecht

De komende jaren zal er veel overlast zijn door graaf- en bouwactiviteiten. Hierbij komt bouwstof vrij en naast dat dit voor enige mate van overlast zorgt, is dit ongezond!

In het Bouwbesluit staat dat bouwstof niet zichtbaar mag zijn buiten de bouwplaats. Omdat dit een onmogelijke opgave is willen we onderzoeken of bouwstof depositie meetbaar is en hoever de overlast reikt. Het is belangrijk om te weten hoe goed de handelingsperspectieven werken en hoe omwonenden hierbij betrokken kunnen worden. Voorafgaand heeft Connected Worlds de subsidie aanvraag opgesteld en de belangen van alle betrokken partijen verbonden. 

Uitvoering Connected Worlds heeft het programma Bouwstofwijzer ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel is een fijnmazig netwerk met sensoren om samen met inwoners de verslechtering van de luchtkwaliteit door bouwstof te meten.

De opgave

De komende jaren zal er veel overlast zijn door graaf- en bouwactiviteiten. Deze werkzaamheden zijn nodig om woningen te bouwen, het elektriciteits- en datacommunicatienetwerk en infrastructuur aan te passen en om het Klimaatakkoord uit te voeren. Helaas kan dat niet zonder enige mate van overlast door bouwstof.  
Omdat fijnstof ongezond is willen de partners in dit project leren hoe de blootstelling aan fijnstof/bouwstof zo laag mogelijk kan zijn. Dat doen ze door samen met omwonende, betrokken overheidsinstanties en kennispartners lokaal de luchtkwaliteit te meten, en te onderzoeken welke maatregelen tegen verspreiding van fijnstof het beste werken. Die maatregelen verwerken ze in de processen voor het voorbereiden en uitvoeren van graaf- en bouwprocessen. Dit verreist een nauwe samenwerking met alle stakeholders binnen en buiten de overheid. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.