Menu
Case

Luchtkwaliteitsmeting Rotterdam – the Hague Airport

Werkgebied Smart City
Expertise Projectmanagement

In de luchtvaartsector is bekend dat uitstoot van ultrafijnstof (kleiner dan PM 0,1) door verbranding van kerosine in vliegtuigmotoren een mogelijk gezondheidsrisico met zich meebrengt voor medewerkers op de luchthaven. Dit leidt ertoe dat er een onderzoekprogramma is opgezet voor de luchtkwaliteitsmeting Rotterdam – the Hague airport. 

Door middel van het onderzoekprogramma kunnen we ultrafijnstof op het platform meten (aankomst- en vertreklocaties van de vliegtuigen). We houden ons tijdens het programma onder andere bezig met het parallel meten van fijnstof, stikstof (Nox), VOC gassen (MOx), temperatuur en luchtvochtigheid. Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met Steuma Instruments. Hierbij is Steuma Instruments verantwoordelijk voor de levering van sensorhotels. Daarnaast werken we ook samen met VITO als onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in luchtkwaliteit. 
Uiteindelijk doelt de luchtkwaliteitsmeting bij RTHA erop om proactief te onderzoeken welke niveau’s ultrafijnstof vrijkomen en op welke momenten (aankomst, parkeren, vertrek). Tot slot is het doel om te onderzoeken op welke locaties op het platform dit het meest voorkomt. Indien nodig, onderzoeken we ook hoe blootstelling aan het personeel kan worden verminderd (handelingsperspectief). 

Uitvoering Bart houdt zich bezig met het projectmanagement t.b.v installatie van de sensorhotels en het beheer van het dataplatform.
De mooiste vertrekhal, helemaal in art deco stijl
Luchtkwaliteit meten op de landingsbaan
Binnensensor luchtkwaliteit
De mooiste vertrekhal, helemaal in art deco stijl
Luchtkwaliteit meten op de landingsbaan
Binnensensor luchtkwaliteit

De opgave

Na de landing worden de vliegtuigen op het platform geparkeerd, hier gaan de passagiers aan boord voor vertrek naar hun bestemming. Tegelijkertijd worden werkzaamheden door de medewerkers van de luchthaven uitgevoerd in en rond het vliegtuig. Deze taken omvatten het tanken van brandstof, in- en uitladen bagage en het dirigeren van de binnenkomende- en vertrekkende vliegtuigen.
Het platform bestaat uit 16 parkeerplaatsen voor de vliegtuigen en tussen de parkeerplaatsen staan hoge lichtmasten. Op de eerste 9 lichtmasten hebben we sensorhotels geplaatst t.b.v. het uitvoeren van de metingen. Vervolgens zijn er in de eerste fase (2022) metingen uitgevoerd. Tijdens deze fase zijn  fijnstof, temperatuur, luchtvochtigheid,
VOC’s en Stikstof gemeten. Literatuur heeft uitgewezen dat er een correlatie bestaat tussen Ultrafijnstof, NOx (stikstof) en VOC’s. Op basis van de verzamelde data voerde onderzoeksbureau VITO een onderzoek uit om te bepalen of met dit aantal relatief goedkope sensoren, voldoende aangetoond kan worden.

Inmiddels is een vervolgonderzoek gestart, waarbij naast Ultrafijnstofsensoren een verdere analyse wordt uitgevoerd met meerdere MOx sensoren. Op deze manier kunnen we extra data te verzamelen en tot verdere resultaten te komen. Om zeker te zijn dat gedurende het lopende onderzoek ook nauwkeurige Ultrafijnstofmetingen worden uitgevoerd zijn enkele sensorhotels extra uitgevoerd met betrouwbare beproefde ultrafijnstof sensoren. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.