Menu
Case

Bouwstofwijzer

Werkgebied Ecosysteemontwikkeling
Expertise Programmaontwikkeling en -management
Partners Innovatiefonds digitale overheid, RWS, Gemeente Utrecht, Gemeente Dordrecht

Het programma Bouwstofwijzer wijst waar bouwstof is en maakt ons wijzer over bouwstof.  De komende jaren zal er veel stof overlast zijn door graaf- en bouwactiviteiten. De oorzaak van al die activiteiten is de enorme bouwopgave, mobiliteit- en energietransitie. Al die werkzaamheden worden ook in dichtbevolkte gebieden uitgevoerd. Hierbij komt bouwstof vrij en naast dat dit voor enige mate van overlast zorgt, is dit aantoonbaar ongezond. Daarom zijn Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en Connected Worlds een proef gestart om bouwstof te meten met een uniek fijnmazig meetnetwerk. Ook bewoners helpen daarbij met een zelfbouwkit voor het meten van fijnstof.

In het Bouwbesluit (2012) staat dat bouwstof niet zichtbaar mag zijn buiten de bouwplaats. Omdat dit een onmogelijke opgave is willen we onderzoeken of bouwstof depositie meetbaar is en hoever de overlast reikt. Het is belangrijk om te weten hoe goed de handelingsperspectieven werken en hoe omwonenden hierbij betrokken kunnen worden. Voorafgaand heeft Connected Worlds de subsidie aanvraag opgesteld en de belangen van alle betrokken partijen verbonden. 

Uitvoering Hans heeft het programma Bouwstofwijzer ontwikkeld. Maatschappelijk relevant, doordat fijnstof ziekmakend is. Een belangrijk onderdeel is een fijnmazig netwerk met sensoren om samen met inwoners de verslechtering van de luchtkwaliteit door bouwstof te meten.
Bouwstofwijzer bij bouwwerkzaamheden
Bouwstofwijzer bij de renovatie van de N3 bij Dordrecht
Bouwstofwijzer bij bouwwerkzaamheden
Bouwstofwijzer bij de renovatie van de N3 bij Dordrecht

De opgave

De komende jaren zal er veel overlast zijn door graaf- en bouwactiviteiten. Deze werkzaamheden zijn nodig om woningen te bouwen, het energie- en datacommunicatienetwerk en infrastructuur aan te passen en om het Klimaatakkoord uit te voeren. Helaas kan dat niet zonder enige mate van overlast door bouwstof.  Omdat fijnstof ongezond is, willen de partners in dit project leren hoe de blootstelling aan fijnstof/bouwstof zo laag mogelijk kan zijn. Dat doen ze door samen met omwonende, betrokken overheidsinstanties en kennispartners lokaal de luchtkwaliteit te meten, en te onderzoeken welke maatregelen tegen verspreiding van fijnstof het beste werken. Die maatregelen verwerken ze in de processen voor het voorbereiden en uitvoeren van graaf- en bouwprocessen. Dit vereist een nauwe samenwerking met alle stakeholders binnen en buiten de overheid. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.