Menu
Case

Verzorgingsplaats van de toekomst

Werkgebied Mobiliteitstransitie
Expertise Strategisch advies, Programmaontwikkeling en -management
Partners Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In het klimaatakkoord, getekend in 2019, staat dat we ernaar streven om in 2050 de CO2-uitstoot in mobiliteit gereduceerd te hebben met circa 95%. Ten gevolge van dit akkoord is het programma ‘Verzorgingsplaats van de toekomst’ gestart waarbij we vanuit Connected Worlds helpen met de transitie van fossiele brandstof naar zero emissie energiebronnen op verzorgingsplaatsen. 

In de komende decennia vervangen we stapsgewijs het bestaande aanbod van fossiele brandstoffen door zero emissie energiebronnen, met name laadvoorzieningen. Hierdoor is op verzorgingsplaatsen langs snelwegen een grote verandering gaande.

Ondanks dat Nederland een koploper is in Europa als het gaat om de realisatie van laadpalen, wordt toch verwacht dat er op Nederlandse verzorgingsplaatsen nog fors meer laadinfrastructuur bij moet. Hiervoor is ruimte nodig voor waterstof en andere duurzame energiebronnen. Tegelijkertijd zullen de (fossiele) tankstations worden uitgefaseerd. Tot slot, vraagt deze situatie om duidelijke kaders voor marktordening en inrichting en een regierol vanuit het Rijk. Zo kunnen ondernemers zich bezig blijven houden met het bouwen van laadstations en kan de elektrisch rijder in Nederland ook in de toekomst rekenen op een goed netwerk van zero emissie voorzieningen. 

Uitvoering We hebben voor de opdracht 'Verzorgingsplaats van de toekomst' gekozen vanwege de maatschappelijke relevantie van dit onderwerp: het klimaat. Daarnaast is het een typisch voorbeeld van een transitieopgave, waarbij fossiele brandstoffen plaats moeten maken voor zero emissie energiedragers. Dit heeft vergaande consequenties voor de samenwerking tussen alle stakeholders op de verzorgingsplaats.
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur

Onze bijdrage

In 2022 hebben we  meegeschreven aan de beleidsvisie voor de verzorgingsplaats van de toekomst.  In de komende jaren zal deze visie worden vertaald naar wetgeving en beleidsmaatregelen, en zal de voorbereiding voor de implementatie plaatsvinden. Connected Worlds is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe beleid voor verzorgingsplaatsen. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een masterplanning voor de transitie van circa 290 verzorgingsplaatsen tot 2050 en om het opstellen van voorbeeld inrichtingsplannen en voorbeeldveilingdossiers. Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereiding van de implementatie die naar verwachting start in 2026. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.