Menu
Case

Snelladen op verzorgingsplaatsen – stopcontact op land

Werkgebied Mobiliteitstransitie, Energietransitie
Expertise Programmaontwikkeling en -management
Partners Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vaak gebeurt het aanvragen van netcapaciteit voor snelladen op verzorgingsplaatsen nog op initiatief van de exploitant zelf. Echter, er wordt vaak niet méér aangevraagd dan de exploitant gedurende de looptijd verwacht nodig te hebben. Een zwaardere aansluiting is immers kostbaarder. Daarentegen worden er uiteindelijk meer kosten gemaakt dan wanneer er in één keer een toekomstvaste aansluiting gerealiseerd zou zijn. Dit leidt tot inefficiëntie en vraagt om een oplossing! 

Naarmate de vraag naar elektriciteit groeit moet de grond vaker open, omdat netcapaciteit steeds in stapjes verzwaard (aangevraagd) wordt door opeenvolgende exploitanten. Hierbij is er sprake van kapitaalvernietiging. Kabels die qua levensduur niet aan vervanging toe zijn, worden vervangen door nieuwe zwaardere kabels. Bovendien wordt de schaarse capaciteit van de netbeheerder op deze manier niet efficiënt benut. Het programma ‘Stopcontact op Land’ heeft als doel om een aanpak voor een efficiënte uitrol van toekomstvaste collectieve netaansluitingen voor snelladen bij verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen te ontwikkelen. In 2023 en 2024 zal het programma uitgevoerd worden, waarbij op basis van 5 pilotlocaties geleerd wordt hoe dergelijke stopcontacten zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

 

Maarten is namens het Ministerie van IenW opdrachtgever voor dit programma dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd.
Energietransitie in beeld
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur
Vrachtwagens op een verzorgingsplaats
Energietransitie in beeld
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur
Vrachtwagens op een verzorgingsplaats

Onze bijdrage

Het Rijk coördineert in dit programma per verzorgingsplaats de realisatie van een enkele netaansluiting. De netaansluiting moet zwaar genoeg zijn om de verwachte vraag aan netcapaciteit van huidige en toekomstige laadexploitanten tot 2050 te faciliteren. De laadexploitant kan op deze wijze gebruikmaken van één centrale netaansluiting per verzorgingsplaats (een ‘stopcontact op land’). Aandachtspunten hierin zijn het opdrachtgeverschap, de technische en juridische vormgeving van contracten, de business case en de financiering. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het aansluiten van het stopcontact op land op grootschalige opwek (zon en wind) in de nabijheid van de verzorgingsplaats en naar opslag. Hiertoe werken we onder meer samen met het programma Opwek Energie op Rijksgrond.
Maarten Fleerakkers is namens het Ministerie van IenW opdrachtgever voor dit programma dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. 

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.