Menu
Werkveld

Ecosysteemontwikkeling

In onze complexe wereld geldt een nieuw adagium: wie morgen nog relevant wil zijn, moet vandaag intensief samenwerken. De digitale wereld is daarin niet alleen een facilitator maar ook een vormende kracht.

Connected Worlds benadert samenwerken, net als het Digitale Ecosystemen Instituut (DEI), vanuit het idee dat nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen een ecosysteem van bedrijven, instituties en maatschappelijke beweging, versneld en vormgegeven door digitalisering van werk en kennis. Dit ecosystemen gedachtegoed maakt van een concurrent een zakenpartner waarmee intiem samengewerkt moet worden, over de grenzen van de eigen organisatie, ten dienste van ontwikkelingen groter dan het bedrijfsbelang. Vertrouwen speelt daarin een grote rol.

Connected Worlds heeft aan de basis van het DEI gestaan omdat we dezelfde filosofie hebben. Een erg bewuste keuze om samen op te trekken. Daarnaast hebben we al diverse complexe ecosystemen helpen ontstaan zoals het Nationaal Smart City Living Lab waarin gemeenten ervaringen op hebben gedaan voor het digitaliseren van de openbare ruimte. Digitaal Weerbaar Breda is een samenwerking van essentiële organisaties in de stadsregio Breda die gezamenlijk weerbaarder willen zijn tegen de gevolgen van digitalisering en de kennis die zij hebben delen met andere organisaties in de regio. We nemen vaak de rol van ‘orchestrator’  op ons.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.