Menu
Werkveld

Mobiliteitstransitie

Onze mobiliteit is vol in transitie, geïnitieerd door de noodzaak van verduurzaming en nieuwe technologische mogelijkheden zoals digitalisering. Beleidsontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, in Nederland en in Europa. De aandacht verschuift meer en meer van infrastructuur naar mobiliteit. Er ontstaan tal van nieuwe businesscases met daarbij veranderende verhoudingen tussen overheden, in de markt en tussen overheid en markt. Dit levert een zeer complex speelveld op, waarin Connected Worlds structureert, verbindt en realiseert.

Bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn de grote drijfveren voor de huidige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De noodzaak hiertoe is ingegeven door economische en demografische ontwikkelingen, de urgentie van CO2-reductie (Klimaatakkoord van Parijs), NO2-reductie en het verbeteren van de luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord). Connected Worlds is al vele jaren betrokken bij deze ontwikkelingen. We hebben op zowel Rijksniveau als bij decentrale overheden ervaring met onderwerpen op het gebied van digitalisering en verduurzaming van mobiliteit, bijvoorbeeld binnen de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij regionale overheden. Belangrijke pijlers in onze aanpak van zijn het ontwikkelen van een integrale visie en strategie, het bij elkaar brengen van de juiste partijen om tot een duurzame oplossing te komen en het daadwerkelijk implementeren van deze strategie.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.