Menu
Werkveld

Energietransitie

Nederlandse gemeenten staan voor een grote complexe puzzel die de komende jaren gelegd moet worden. Energietransitie, klimaat, woningbouw, stikstof en – niet te vergeten – leefbaarheid vragen allemaal om ruimte en investering.  Op het gebied van de energietransitie hebben steeds meer gemeenten een ambitie geformuleerd. Het krachtenveld waarbinnen bovenstaande ambitie gerealiseerd dient te worden is volop in beweging. Onder andere door de Wet collectieve warmte (Wcw) waarmee warmtenetten op korte termijn al in publieke handen komen te liggen. Daar komt bij dat de oprukkende netcongestieproblematiek om een vroegtijdige afstemming vraagt tussen het aanleggen van benodigde infrastructuur voor zowel elektra als warmte. Het zijn spannende, maar zeker ook kansrijke tijden.

Connected Worlds specialiseert zich op de inzet van de digitale transitie als facilitator van de energietransitie. De Digital Twin technologie biedt nog volop te ontdekken voordelen. Aan het gebruik van de Digitale Twin gaat vaak nog een heel traject vooraf zoals organisatorische vraagstukken, beleid, techniek, kwaliteit van dat. Connected Worlds vervult daar vaak de rol van ‘orchestrator’ het bij elkaar brengen van partijen met een duidelijke visie en resultaat gericht.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.