Menu
Case

Monitoring en Evaluatie Klimaatbeleid voor sector mobiliteit

Werkgebied Mobiliteitstransitie
Expertise Programmaontwikkeling en -management
Partners Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Duurzame Mobiliteit

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend met als doel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Rijk heeft samen met een breed scala aan partijen de Parijsdoelen vertaald naar nationale doelen en hieruit volgde het nationale Klimaatakkoord, wat in 2019 is ondertekend. In Nederland dragen we bij aan beide Klimaatakkoorden door onze CO2-uitstoot te reduceren. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-reductieopgave op het gebied van mobiliteit. Mobiliteit is namelijk één van de vijf sectoren binnen het nationale Klimaatakkoord. Het ministerie heeft hiervoor de directie Duurzame Mobiliteit opgericht. Deze directie zet Rijksinstrumenten in en helpt beleidsdirecties binnen het ministerie, maar ook regio’s en werkgevers om mobiliteitsmaatregelen te treffen die bijdragen aan de CO2-reductie. Voorbeelden van maatregelen zijn het uitbreiden van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en werkgevers stimuleren om in te zetten op woon-werkverkeer via het openbaar vervoer en/of fiets.  Hierop aansluitend de stadslogistiek efficiënter en schoner inrichten. 

Uitvoering Connected Worlds helpt het ministerie met de opzet en invulling van de monitoring en evaluatie van het nationale Klimaatakkoord binnen de sector mobiliteit. Ook wordt, naast de monitoring en evaluatie, het ministerie ondersteund bij dossiers over de regionale aanpak van het Klimaatakkoord.
Mobiliteit in Zuid Holland
Mobiliteit in Zuid Holland

Onze bijdrage

Vanuit Connected Worlds helpen wij het ministerie met de opzet en invulling van de monitoring en evaluatie van het nationale Klimaatakkoord binnen de sector mobiliteit. Onze collega Maarten Fleerakkers heeft hier de eerste jaren aan gewerkt en daarna het stokje doorgegeven aan collega Irene Portier. Tijdens dit proces zijn door de betrokken partijen binnen en buiten het ministerie prestatie-indicatoren vastgesteld, databronnen ontsloten en rapportages opgesteld.


Ten tweede nemen we, namens het ministerie, deel in de interdepartementale werkgroepen en commissies voor de monitoring en evaluatie van het Klimaatbeleid. Enkele rapportages waarvoor we input leveren zijn de Klimaatnota, de monitor Klimaatbeleid en het dashboard Klimaatbeleid. Hiermee wordt ook (half)jaarlijks de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer gerapporteerd.  

Ten slotte, ondersteunen we het ministerie bij dossiers over de regionale aanpak van het Klimaatakkoord. Voorbeelden zijn het maken van afspraken tussen Rijk en regionale overheden tijdens de Bestuurlijk Overleggen MIRT voor het onderdeel ‘duurzame mobiliteit’ en het begeleiden van onderzoeken over de financiële consequenties van het Klimaatakkoord voor regionale overheden en de hieruit voortvloeiende compensatieafspraken. Binnen dit speelveld wordt, gezamenlijk met de regionale overheden, de transitie naar een duurzame mobiliteit en leefomgeving gerealiseerd. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.