Menu
Case

Nationale agenda laadinfrastructuur

Werkgebied Energietransitie, Mobiliteitstransitie
Expertise Strategisch advies
Partners Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie in het Klimaatakkoord is namelijk dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Hieruit volgt dat we al in 2030 naar een wagenpark gaan van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Eveneens wordt nog een sterke groei verwacht in elektrische bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen, light electric vehicles (LEVs) en overig elektrisch transport/vervoer. 

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat vanzelfsprekend een toename in de laadbehoefte. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren. 

Uitvoering Connected Worlds ondersteunt bij de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Met deze werkzaamheden dragen we actief bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit en een duurzame leefomgeving.
Laadinfrastructuur elektrische voertuigen
Oplaadpunt elektrische voertuigen Fastnet
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur
Oplaadpunt elektrische voertuigen Shell
Laadinfrastructuur elektrische voertuigen
Oplaadpunt elektrische voertuigen Fastnet
Meerdere oplaadpunten voor nationale agenda laadinfrastructuur
Oplaadpunt elektrische voertuigen Shell

Onze bijdrage

We ondersteunen regio’s bij de verdere professionalisering van de concessies voor de uitrol en exploitatie van laadinfrastructuur. Ook helpen we in Nederlands en Europees verband met het toegankelijk maken van gebruikersinformatie afkomstig uit laadpunten via het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata. Tot slot, denken we namens Nederland mee over de revisie van de Europese richtlijn voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR).

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.