Referenties: Smart City

Een van de grootste ontwikkelingen in de stedelijke ontwikkeling is de digitale transitie. Een boeiende, complexe en ingrijpende ontwikkeling.

Meer lezen

Referenties: Strategisch advies

Ons advies heeft altijd te maken met de digitale transitie van onze maatschappij. Zowel national en lokale overheden als profit en non-profit organisaties zetten onze kennis in. Op deze pagina enkele strategisch advies opdrachten die we mogen tonen.

Meer lezen

Referenties: Tender-BPKV management

Aandacht voor de digitale mogelijkheden vergroot de kans op succes in tenders. Daarom hebben we ons daar in gespecialiseerd. Op deze pagina tonen we enkele door ons uitgevoerde opdrachten.

Meer lezen

Referenties: Cyber weerbaarheid

De digitalisering brengt nieuwe uitdagingen mee. Zoals de cyber weerbaarheid van personen en gebieden. Op deze pagina staan enkele opdrachten die op dit nieuwe uitdagende gebied door ons zijn uitgevoerd.

Meer lezen

Referenties: Omgevingsmanagement

Dankzij de digitale ontwikkelingen gaat het Omgevingsmanagement drastisch veranderen. Op deze pagina staan enkele opdrachten voor het management van de omgeving bij tijdelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.

Meer lezen

Referenties: Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling is bij uitstek een werkveld waar digitalisering van de openbare ruimte een grote rol speelt. Hier ziet u enkele opdrachten die we op dit gebied hebben uitgevoerd.

Meer lezen

Referenties: tender- en BPKV management

Op deze pagina leest u enkele referenties over de opdrachten die we gedaan hebben voor aanbiedende partijen.

Meer lezen

Vitale digitale infrastructuur, gemeente Amsterdam

Uitval van de digitale infrastructuur leidt tot ernstig letsel, faillissementen en politieke onrust. Hoe langer de uitval hoe groter de effecten, hoe meer delen van de stad getroffen worden, hoe groter de impact. In opdracht van gemeente Amsterdam heeft Connected Worlds het rapport Power up! samengesteld. Aan het rapport hebben een groot aantal organisaties een […]

Meer lezen

Werkgebied Smart City

Steden worden steeds drukker en tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan de leefomgeving. We willen wonen en leren in een duurzame en veilige omgeving, flexibeler werken en onze vrije tijd besteden in een groene en gezonde omgeving. Hierdoor is er een groeiende noodzaak om manieren te vinden waarmee aan die hogere eisen voldaan […]

Meer lezen

Lokaal cyber-weerbaar ecosysteem

Lokaal cyber-weerbaar ecosysteem

Dat ontwrichting van de maatschappij mogelijk is door het uitvallen van digitale systemen is bekend. Landelijk is er daarom al veel geregeld om te zorgen dat vitale bedrijven weerbaar zijn, op stedelijk niveau is dat echter nog niet het geval. Daarom starten partijen in Breda met een lokaal cyberweerbaar ecosysteem. Connected Worlds is verantwoordelijk voor […]

Meer lezen