Werkgebied Cyberweerbare stad

Digitale informatieverwerking en -uitwisseling is cruciaal voor ons zakelijke en maatschappelijk verkeer. Cyberdreigingen vormen hierbij een groot gevaar. De dreigingen die op ons afkomen zijn complex en de maatschappelijke en economische impact kan groot zijn.

In de stad komen digitale processen van veel organisaties bij elkaar. Het effect van een verstoring van die digitale processen is groter door de impact van cascade- en netwerkeffecten in een kleiner gebied zoals een stad. De meeste cyber weerbare samenwerkverbanden zijn echter verticaal georganiseerd. Zo hebben banken eigen afspraken, informeert MKB Nederland haar leden en de IBD de gemeenten. Voor een stad is een integrale aanpak noodzakelijk.

Nationaal is er al veel geregeld. Enkele voorbeelden daarvan zijn het NCSC en NDN:

  • Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)  is een publiek-private Nederlandse organisatie die sinds 1 januari 2012 de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein tracht te vergroten. Het wil daarmee een veilige, open en stabiele informatiesamenleving creĆ«ren.
  • In het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) werken Rijksoverheidsorganisaties en vitale private organisaties samen aan een veilige digitale samenleving.

Het doel van de meeste organisaties is sectoraal. Wij richten ons op een horizontale samenwerking met als doel een stad in zijn gehele omvang en complexiteit cyberweerbaar te maken.