Werkgebied Omgevingsmanagement

De maatschappelijke impact van een grootschalig bouwwerk of een drukbezochte locatie, zoals een station, school, winkelcentrum of bedrijventerrein is enorm en kan niet los gezien worden van de omgeving die steeds meer van invloed is op en hinder beleeft van deze locaties. Dankzij de inzet van technologische middelen kunnen omgevingseffecten beter inzichtelijk worden gemaakt en kan er veel sneller, nauwkeuriger en directer bijgesteld worden zodra dat nodig is. Voor omgevingsmanagement gaat het veelal om sensoren die stof, uitlaatgassen en geluid meten. Sensoren geven een stroom aan data die afhankelijk van de behoefte van partijen gecombineerd kan worden met andere gegevens zoals reistijd en weersomstandigheden. Op basis van de combinatie van diverse data kunnen analyses gemaakt worden om vervolgens, wanneer nodig, passende maatregelen te nemen om hinder(beleving) te beperken.

Connected Worlds heeft diverse projecten gedaan waarbij sensoren zijn ingezet om real time te meten al dan niet gecombineerd met apps om hinderbeleving te meten. Tevens onderzoeken we welke maatregelen het beste werken om hinder(beleving) te beperken. Dat doen we samen met omwonenden, betrokken overheidsinstanties en kennispartners.