Bart Broekhoven

De expertise van Bart ligt op het gebied van digitalisering van processen (Digitale transformatie), innovatie op het gebied van techniek en toepassing hiervan in de praktijk en het organiseren van benodigde samenwerkingsverbanden tussen partijen tot een zelfversterkend ecosysteem.

Met een achtergrond in ICT, Telematica enerzijds en team management en innovatie anderzijds, is Bart in staat de eisen en wensen van de opdrachtgever goed te vertalen naar oplossingen en deze tot een gedragen implementatie te laten komen. Bart schakelt hierbij zowel met de aangesloten partners en/of leveranciers, alsmede met opdrachtgever en de (eind-) gebruikers. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld werknemers van een organisatie en betrokken inwoners van een gemeente in het kader van Smart City projecten.

Kernkwaliteiten van Bart:Analytisch, verbinder, teamspeler, positieve energie, motivator, zelfstarter. Conceptuele denker met flexibiliteit om inhoudelijk en concreet te schakelen. Doorzetter om het gezette doel te bereiken.

LinkedIn profiel

Contact:

  • mobiel: NL-43 87 56 42
  • mail: b.broekhoven at ConnectedWorlds.nl