Burgemeester Halsema trekt ten strijde tegen cybercrime

Burgemeester Halsema trekt ten strijde tegen cybercrime

Bron:
Ruben Koops 13 november 2019, Parool, klik hier voor het hele artikel

Afbeelding kabels en leidingen: © Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam is gewild bij tech- en internet­bedrijven, maar de gemeente heeft nauwelijks zicht op wat gebeurt in die parallelle digitale ­samenleving. Cybercriminelen hebben vrij spel.

Amsterdam is een groot internationaal internetknooppunt, techbedrijven vestigen zich hier graag en gemeentelijke diensten zijn al vaak digitaal goed bereikbaar voor de inwoners. Bijna alle Amsterdammers, bezoekers en onder­nemers zijn dagelijks online, en zijn steeds afhankelijker van internet.

Gemeentelijk toezicht ontbreekt echter bijna volledig in deze ‘parallelle digitale samen­leving’. Volgens burgemeester Femke Halsema is 11 procent van de Amsterdammers weleens slachtoffer geweest van een vorm van online criminaliteit, zoals cyber­pesten, hacken of online aankoop- of verkoopfraude, terwijl de burgemeester nauwelijks middelen heeft om hier invloed op uit te ­oefenen. Ook de politie doet weinig: slechts 1,4 procent van de aangiften in Amsterdam wegens cybercrime leidt tot ver­volging.

Halsema, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de stad, vindt dat haar verantwoordelijkheid ook geldt in de ­‘virtuele openbare ruimte’, schrijft ze in de nieuwe agenda Digitale Veiligheid.

De gemeente heeft zeker zeventien vitale processen in kaart gebracht, zoals de elektriciteitsvoorziening, de waterkeringen, verkiezingen en het verkeer. Die staan in de belangstelling van kwaadwillenden. “Iedere betrokkene geeft aan regelmatig aanvallen te ondervinden,” aldus Halsema, zonder meer details te geven. Hoewel de gemeente niet altijd direct verantwoordelijk is voor deze processen, wil de burgemeester wel de regie pakken in het overzicht.

‘Pulpnieuws’

Een nieuw team van ambtenaren gaat in kaart brengen hoe de vitale digitale infrastructuur eruitziet, welke dreigingen daar spelen en wat ervoor nodig is om die beter te beschermen. Ook wil de stad voorbereid zijn op de momenten dat die vitale systemen wegvallen, met een crisisplan waarmee in 2020 ook geoefend wordt.

Meisjes die worden afgeperst met naaktfoto’s, middenstanders die gehackt worden en drugshandel via het darkweb krijgen extra aandacht, schrijft Halsema.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de agenda Digitale Veiligheid.

Meer: Parool, klik hier voor het hele artikel