Casus: Planologie

Smart City living lab in Helmond: Slimste wijk ter wereld

Werkveld Smart City en werkveld Bouw

De Gemeente Helmond wil experimenteren met smart city-technologie en met het betrekken van bewoners hierbij. Luchtkwaliteit en geluid hebben een belangrijke invloed op gezondheid (Bron WHO). Voor het project is essentieel dat deze beide omgevingsfactoren een positieve bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn van mensen en dat zo nodig maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. De vergaarde gegevens gebruikt de gemeente om te onderzoeken hoe de leef- en woonsituatie te verbeteren valt.

Afbeelding: lokaties van sensoren in ‘kloonwijken’

Helmond bouwt aan ‘de slimste wijk ter wereld’ en wil weten in hoeverre geluid en luchtkwaliteit in de gemeente te meten is en hoe die gegevens te gebruiken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Brandevoort. Door interventie van de gemeenteraad kwam er een tweede living lab bij. In de bestaande wijk Brouwhuis, een gebied met zowel woonwijken als industrie, komen veel klachten bij de gemeente binnen vanwege stankoverlast. De gemeente wil kijken of er aan de hand van de data een verklaring te achterhalen is.

Uit de data blijkt dat het fijnstof niveau in Brandevoort hoger ligt dan in Brouwhuis. Voor NO2 geldt het omgekeerde. Hierbij dient aangetekend te worden dat de locatie van de sensoren zeer specifiek is en waarschijnlijk invloed heeft gehad op de algemene conclusie. Voor Helmond was er de beschikking over data omtrent verkeersintensiteit. Hieruit blijkt dat wanneer het drukker werd op de wegen de NO2 waardes duidelijk stegen. Verder kwam naar voren dat de NO2 waardes hoger liggen op de drukkere (N) wegen dan op de wegen in de woonwijk.

De gemeente had ook de vraag of het mogelijk was treinverkeer terug te kunnen zien in de data. Gedurende het project zijn we hier niet in geslaagd door een verkeerde meetmethode. Als het gemeten geluidsniveau anders vastgelegd zou worden is dit waarschijnlijk wel mogelijk. Daarvoor is verdere analyse nodig op de bestaande data en wel naar individuele banden. Met de methode van meting is wel het algehele geluidsniveau tussen beide wijken met elkaar te vergelijken. Zo blijkt dat het geluidsniveau in Brouwhuis significant hoger ligt dan dat in Brandevoort.

Ten slotte is er nog gekeken naar een mogelijke oorzaak voor de vele klachten omtrent stankoverlast in bepaalde gebieden van Helmond. Hiervoor is een speciale @pp ingezet waar inwoners meerdere soorten van overlast konden melden. Het blijkt dat wanneer de wind vanuit het zuiden komt er veel klachten over stankoverlast bij de gemeenten binnen komen. Dit kan te maken hebben met het industriegebied dat ten zuiden van de woonwijken ligt. De bron van de stankoverlast is door de meldingen makkelijker aan te tonen en kan met gerichte metingen gelokaliseerd worden.

Meetopstellingen in Helmond: