Concentratie versus Uitstoot, het verschil

Uitstoot is een (inter)nationaal probleem

De overheid berekent de uitstoot (emissies) van schadelijke stoffen zoals CO2. CBS publiceert de uitstoot gegevens. Een lijst van emissiefactoren is hier te vinden.

Op internationaal niveau zijn deze berekeningen goed te gebruiken om de achtergrond waardes te verlagen. De achtergrond waardes zijn waardes die over grote gebieden gelijk. Om deze waardes lager te krijgen zijn algemene Uitstoot versus Concentratie. Gebruik de beslis- en analyse tool!maatregelen nodig zoals het sluiten van kolencentrales, elektrisch rijden of ‘van het gas af’. Op lokaal niveau is hier weinig invloed op uit te oefenen. Maatregelen worden opgelegd en dienen al dan niet wettelijk opgevolgd te worden.

Concentraties zijn een lokaal probleem

Concentraties zijn zeer lokaal en daardoor juist wel te beïnvloeden door inwoners, overheid en bedrijfsleven. Bij een bouwwerk kan de overlast door bouwstof direct verminderd worden, voor drukke wegen kan een verkeersplan gemaakt worden, in vergunningen voor een fabriek kunnen specifieke eisen opgenomen worden, bij rook door een brand kan gericht gewaarschuwd worden.

Concentraties zijn te meten. Dankzij de opkomst van digitale technologieën kan dat zeer lokaal en tegen lage kosten. Connected Worlds heeft hier een complete beslis- en analyse tool voor ontwikkeld inclusief sensoren, data analyse en data visualisatie.