Consultatie schaalsprong Smart City

Na de periode van procesautomatisering is onze maatschappij snel aan het digitaliseren o.a. met sensoren. Dankzij deze kleine apparaten die hun omgeving constant monitoren ontstaan er nieuwe mogelijkheden om publieke gelden doelmatiger te besteden en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Het Nationaal Smart City Living Lab heeft als doel de leefbaarheid van de stad te verbeteren door digitalisering van de publieke buitenruimte. Voor de stichting heeft Connected Worlds een consultatie uitgevoerd om belemmeringen bij het toepassen en opschalen van de digitalisering te inventariseren.

De uitkomst van deze consultatie wordt gebruikt om te bepalen waar een grootschalig programma aan zou moeten voldoen. Het grootschalige programma heeft als doel om opschaling van Smart City toepassingen makkelijker te maken o.a. door vraagaggregatie en de belemmeringen op het juiste organisatieniveau (lokaal, regionaal of nationaal) te agenderen.

Opzet

  • Online consultatie
  • Zes regionale sessie
  • Ervaringen uit het programma Nationaal Smart City Living Lab

Deze consultatie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. De consultatie is tevens een vervolg op het programma Making Sense for Society waarin diverse landelijke overheidsorganisaties, gemeenten en bedrijven samenwerkte. Hans Nouwens was voorzitter van dit programma van 2016 tot het einde van hte programma in november 2017 .