Dans om de paal

Het tweede rapport over medegebruik van de lichtmast is opgesteld voor
managers, beheerders en adviseurs die te maken hebben of krijgen met
de openbare verlichting. Het eerste rapport over het medegebruik van de
lichtmast ging voornamelijk in op de technische aspecten. In dit rapport
gaan we meer in op de organisatorische aspecten bij medegebruik van
de lichtmast.

Het medegebruik komt namelijk voort uit ambities en opgaven die niet
direct met verlichting van de openbare buitenruimte te maken hebben.
Denk bijvoorbeeld aan verkeersregulering, opgaven uit het Schone
Lucht Akkoord voor een betere luchtkwaliteit, de aanleg van een nieuw
mobiele datacommunicatienetwerk met 5G-antennes, het meten van
omgevingswaarden voortkomend uit de nieuwe Omgevingswet, enz.
Daarbij is de openbare ruimte een belangrijke plek. Openbare ruimte of
publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een
fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De
meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht, maar ook vrij
toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen kunnen tot de
openbare ruimte worden gerekend. Openbare ruimte kan als volgt gedefinieerd worden: Openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte die leden van een samenleving hebben, inclusief de daarop betrekking hebbende mentale en sociale ruimte.

Connected Worlds levert de onbezoldigd voorzitter voor het netwerk Smart Lighting van Openbare Verlichting Nederland of OVL NL.

Een uitgave van BTG en OVL NL