Nederland breidt Smart Cities uit

We hebben er allemaal mee te maken: de digitalisering van onze leefomgeving. Zowel in ons privé- als professionele leven rukt de digitalisering op. We omringen ons met allerlei ‘smart’ spullen. Van Wifi tot smartphone en van elektriciteit meters tot voertuigen. Deze ontwikkeling begint aan een opmars in de openbare ruimtes. Steeds meer objecten krijgen een digitale versie zoals de slimme lichtmast en autonoom rijdende voertuigen. De belofte is dat door het gebruik van de data ons leven beter gaat worden. Maar hoe gaat dat en hoe starten we de gesprekken over de enorme impact?

In de afgelopen jaren is er in veel gemeenten ervaring opgedaan met de zogenaamde smart city. Sommige pilots slaagden en sommige minder of niet. Daar zijn het ook pilots voor, zolang men de opgedane kennis maar overdraagt binnen en buiten het project. Dat leertraject is zeker nog niet ten einde, er valt nog veel te ontdekken in de nieuwe wereld van de digitalisering. Een volgende stap is het samenwerken tussen steden om van elkaar te leren en de gevonden oplossingen breder in te zetten. Daarbij hoort ook samenwerken voor opgaven die beter nationaal aangepakt kunnen worden dan dat elke stad dat voor zich zelf gaat uitzoeken. Denk aan afspraken over privacy, hergebruik van openbare infrastructuur, standaardisatie en informatie modellen, bevindingen uit de Nationale Smart City Strategie die begin van 2017 aan de Minister President is overhandigd.

Naast ‘zicht’ door camera’s zijn ‘reuk’ en ‘gehoor’ de zintuigen van de stad die ons veel over de leefomgeving vertellen. Dat is in het prijswinnende project Smart Emission in Nijmegen gebleken. Het project dat de basis vormt van een uniek programma waar zeven steden aan deel gaan nemen: het Nationaal Smart City Living Lab.

Elke stad brengt een praktijk casus in waarbij de burger centraal staat. Steden krijgen training, workshops, programmamanagement en de beschikking over sensoren om de oplossing van de casus te versnellen. Naast lokale opgaven krijgen ook nationale en internationale opgaven aandacht. Hiervoor ondersteunen organisaties als Geonovum, Kadaster, CBS, NEN en RIVM het programma.

Steden die deelnemen aan het programma Nationaal Smart City Living Lab zijn Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer. De laatste plek in het programma is voor de winnaar van de verkiezing Slimste Stad van Nederland waar alle steden, behalve de 5 grootste, zich voor kunnen aanmelden op Slimste Stad.

Op 8 juni 2017 start het programmma tijdens het Smart & Safe City event op de pier in Scheveningen met als ambitie uit te groeien tot een van de voorbeeldprojecten voor de Nationale Smart City Strategie.

Profit en non-profit organisaties die het programma ondersteunen en/of bijdragen aan het programma zijn: Smart Emission, Geonovum, Kadaster, RIVM, CBS, PwC, Nationaal Smart City Strategie NL, Openbare Verlichting Nederland (OVL NL), ALiS Foundation, EIP Smart Cities & Communities-Humble Lamppost, NL Standaard Advies Groep Smart Cities (NEN), Smart City Academie, Connected Worlds en Integraal Klantbeleid.