Referenties: Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling is bij uitstek een werkveld waar digitalisering van de openbare ruimte een grote rol speelt. Hier ziet u enkele opdrachten die we op dit gebied hebben uitgevoerd.